Posts

DIGITALNO NASILJE

Image
Digitalno nasilje je oblik nasilja na internetu.Pod elektronskim nasiljem se podrazumeva nasilje preko mobilnih telefona,tableta i računara.

Najčešće podrazumeva tekstualne i video poruke,kojima se preti,vređa ili provocira.

Internet pored mnogih predonsti nosi i mnogo opasnosti od zloupotreba,neki od tih su:pedofilija,onlajn zavođenje,zloupotreba ličnih podataka i fotografija i vršnjačko nasilje.

Od kada su se pojavili internet i društvene mreže,pojavljuje se i vrsnjačko nasilje

Nasilje na internetu se dešava kada maloletno lice:
-Šalje uznemiravajuće poruke.
-Promeni lozinku za e-mail ili nadimak u četu.
-Objavi privatne podatke ili neistine.
-Šalje uznemiravajuće slike putem e-maila.
-Šalje viruse na mobilni telefon.
-Lažno se predstavlja kao druga osoba.

Svako digitalno nasilje se prijavljuje u školi(odeljenskom starešini,psihologu,pedagogu).
Sve durštvene mreže svojim korisnicima pružaju mogućnost prijavljivanja nasilja koje se desilo na toj društvenoj mreži.

Nacionalni kontakt z…

NOVE BOLESTI I INTERNET ZAVISNOST

NOVE BOLESTI I INTERNETT ZAVISNOST

Oblast komunikacija zauvek je promenjena pojavom interneta i brojni stručnjaci već razmišljaju o mogućim negativnim pojavama koje je on sa sobom doneo i kako da te posledice ublaže. Eksperti upozoravaju da je jedna od glavnih negativnih pojava povezanih sa internetom nova bolest, koju nazivaju "zavisnost od sedenja pred kompjuterskim ekranom". Zdravstvena služba u Kini smatra šest sati neprekidnog korišćenja kompjutera za granicu posle koje neko može da bude klasifikovan kao "zavisnik" i upućen na lečenje. Za to sada postoje i specijalizovani centri, koji niču širom zemlje. Psiholozi i psihijatri su podeljeni - neki podržavaju plimu ustanova za tretman nove vrste "bolesti", ali ima i lekara koji tvrde da problem nije medicinske prirode i da dugo sedenje pred kompjuterom ne treba ni smatrati bolešću. Južna Koreja je među prvima masovno uvela bežične internet veze - danas je u toj zemlji 95 odsto domaćinstva priključeno na…

UTICAJ DIGITALNE TEHNOLOGIJE NA ZDRAVLJE

FIZČKA-uticaj digitalne tehnologije na zdravlje


Tehnologija je u poslednjih nekoliko decenija u potpunosti promenila svaki aspekt našeg društva,od načina na koji radimo do načina na koji se družimo i živimo.Jedna od najvažnijih razlika je promena  u načinu na koji se današnja deca igraju,rastu i razvijaju se kao i njihova interakcija sa prethodnim generacijama.Iako tehnologija pruža mnoge pozitivne koristi za učenje,ona takodje može imati neke negativne efekte na razvoj deteta i kvalitet života

Jedna od najvećih razlika u načinu na koji danas deca živi jeste nedovoljna fizička aktivnost.  Stopa gojaznosti dece se drastično povećala tokom proteklih nekoliko decenija. U 2012. stopa mršavosti dece je iznosila 18 procenata, što predstavlja razliku od 11 poena u odnosu na stopu gojaznosti 1980. godine. Vreme provedeno na otvorenom ima ogroman broj pozitivnih efekata na telo – pruža vam izloženost sunčevoj svetlosti, koja snabdeva vaše telo vitaminom D. Ovo pomaže u borbi protiv infekcija…

ZASTITA IDENTITETA,PRIVATNOSTI I ZDRAVLJE NA INTERNETU

ZASTITA IDENTITETA,PRIVATNOSTI I ZDRAVLJA NA INTERNETU


Zaštita identiteta na Internetu dobija na važnosti povećanjem obima digitalne komunikacije i primene Interneta u modernom dobu, sve većom cenzurom koju (zadržavanjem podataka) sprovode ISP, operateri mobilne telefonije, kompanije (radi „industrijske špijunaže“ ili u marketinške svrhe - radi određivanja ciljnog tržišta; analize online ponašanja pojedinca), organizacije i pojedinci, motivisani različitim interesima. Izloženost pojedinca na Internetu bez odgovarajuće zaštite identiteta, u trajanju od jednog minuta ili od jednog dana, nosi isti rizik. 
Internet je najveće javno dobro koje je osmislio čovek krajem dvadesetog veka. Paradoks je da na Internetu danas niko nije potpuno bezbedan, ni države, ni kompanije, ni pojedinci.
U radu se analizira zaštita identiteta na Internetu korišćenjem anonimnih mreža. Pod anonimnim mrežama podrazumevaju se pristupi globalnoj mreži korišćenjem Web proxy servera, kao i korišćenjem softverski definis…

GOOGLE UPITNICI

Image